Ida Waage Nielsen

HANS OM IDA?

IDA WAAGE NIELSEN


Ida havde det meste af sin opvækst og skolegang i Norge, og har bl. a. hermed fået menneskelivets mangfoldighed med fra starten af sit liv. Hun tog sin psykologuddannelse fra Århus Universitet og blev cand. psych. i 1984.


Efter ansættelser i skolevæsenet, arbejdsmarkeds-revalideringen samt indenfor krise-psykologien startede hun som privat praktiserende i 1990. Sideløbende hermed havde hun deltids-ansættelse ved smerteklinikken og høreklinikken på Vejle Sygehus, hvor hun var primus motor i udviklingen af tilbuddet om psykologisk smertebehandling.


I 1993 fik hun overenskomst med den offentlige sygesikring.


Hun har siden 1998 været privat praktiserende på fuld tid i vores fælles klinik på Billensteinsvej 15 i Bredballe, Vejle Øst. I 1999 afsluttede hun sin specialistuddannelse i psykoterapi og i 2002 blev hun specialist i sundhedspsykologi.


Udefra set bruger Ida i sin praksis både naturvidenskabelige, humanistiske og psykodynamiske metoder, alt efter klientens problemstilling og tids- punktet i terapiforløbet. Hun er inspireret af både kognitiv og eksistentiel terapi og har i mange år også inddraget dybdepsykologiske og kreative metoder som tegneterapi og dybde-visualisering. Hun har bl. a haft længere uddannelsesforløb i tegneterapi hos Vibeke Skov, kybernetisk psykologi hos Ole Vedfelt og ”The personal totem-pole proces” hos Steven Gallegos.


Hun har dybtgående erfaring med behandling af stress samt fysisk og psykisk smerte. Som behandler og terapeut er et af hendes kerneområder langvarige behandlingsforløb i forhold til fastlåste smerteproblematikker på baggrund af multi-traumatisering. "Livsstils-ændring" er både her og i al almindelighed et nøglebegreb for hende.


Indefra set er Ida i sit arbejde drevet af et stærkt ønske om at mennesker kan  bevæge sig fra overlevelse til at, leve og blomstre. Hun vil gerne tage udgangspunkt i fysiske såvel som psykiske aspekter ved menneskers trivsel – eller mangel på samme. Hun elsker sit arbejde og stræber både tålmodigt og vedholdende efter god støtte til menneskers forsøg på at løse hårdknuderne i deres liv.


Ida’s engagement i sit fag viser sig også i hendes aktiviteter i Dansk Psykolog Forening, hvor hun bl. a. har haft tillidshverv som regional kontaktperson og styrelsesmedlem i Sundhedspsykologisk Selskab.

HVEM ER VI?

For at vide mere om os

Klik her

KONTAKT OS

For mere oplysninger og tidsbestilling

Klik her

PRISER

At vide mere om priser

Klik her