Afregning og Priser

AFREGNING – PRISER


Afregning sker fra gang til gang og kan foretages via dankort, MobilePay eller pr. kontant.


Takster:

Konsultation, 45 min.

Kr.    1180.00

Konsultation, 45 min. (fratrukket kontantrabat)

Kr.    1100.00Konsultation med tolkning

Kr.    1200.00

Konsultation med tolkning (fratrukket kontantrabat)

Kr.    1280,00Dobbeltkonsultation, 90 min.

Kr.    2200,00

Dobbeltkonsultation, 90 min. (fratrukket kontantrabat)

Kr.    2080,00Parsamtale, 90 min.

Kr.    2200,00

Parsamtale, 90 min. (fratrukket kontantrabat)

Kr.    2080,00Samtale med sygesikringstilskud, egenandel

- førstegangssamtale dog

Kr.     369,92

Kr.     443,43Supervison af psykologer m.fl. 1 time

Kr.    1550,00For grupper gælder særlige takster.


Vi har begge aftale med den offentlige sygesikring og kan således modtage henvisninger fra praktiserende læger.


Hvem kan få tilskud fra sygesikringen til lægehenviste samtaler? Se her : https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/psykologhjaelp/henvisningsaarsager


Hvis man er medlem af Sygeforsikringen Danmark er der også mulighed for tilskud derfra, både med og uden lægehenvisning/sygesikringstilskud.